Kenzo

Kenzo нь ohzaza.mn сайт дээр Технологийн мэдээ мэдээллээр дагнан нийтлэл бичиж байна. Санал хүсэлт байвал kenzo@ohzaza.mn мэйлээр хандаарай.